Analityka pushy

System APPmanago wyposażony jest w zaawansowaną analitykę wysyłanych wiadomości push. Analiza zebranych w niej informacji pozwala na określanie skuteczności wysyłanych wiadomości oraz ich wpływu na działania użytkowników w aplikacji. Posiadamy informacje nie tylko o ilości wysłanych czy klikniętych pushy ale także zmianach w ilościach uruchomień aplikacji po wysłaniu pusha, użytych na jego skutek funkcjach czy czasie spędzonych w poszczególnych modułach. Statystyki te możemy dzielić ze względu na system jakiego używa nasz użytkownik a także jego poziom aktywności. Najważniejsze informacje jakie zbieramy dzięki analityce wiadomości push to:

  • Wpływ wysłanych wiadomości na ilość uruchomień aplikacji

  • Efektywność wiadomości push
  • Jakie funkcje i moduły są najczęściej używane po wysłaniu pusha
  • Konwersja sprzedażowa pusha