Analiza ścieżek

Analiza ścieżek to funkcjonalność, która pozwala na śledzenie ruchu wszystkich użytkowników w aplikacji. Analiza takiego ruchu pozwala nam na znajdywanie i eliminowanie przeszkód w ruchu użytkowników po naszej aplikacji a także jego ciągłej optymalizacji. Analiza ścieżek pozwala nam też określić na jakim etapie użytkownicy najczęściej opuszczają naszą aplikacje co jest bardzo pomocną informacją podczas rozwoju aplikacji. Analityka ścieżek pozwala na:

  • Monitoring całego ruchu w aplikacji
  • Optymalizacje ruchu użytkowników w aplikacji
  • Lepszą komunikacje na poszczególnych etapach poruszania się użytkowników po aplikacji