Analiza zachowania użytkownika w aplikacji mobilnej

System APPmanago wyposażony jest w zaawansowany moduł identyfikujący użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej i monitorujący ich zachowania. Analiza zachowania użytkownika w aplikacji pozwala na budowanie indywidualnych profili behawioralnych oraz analizę ścieżek zachowania użytkownika lub grup użytkowników w aplikacji a na tej podstawie na tworzenie reguł automatyzacji odpowiadających na poszczególne zachowania. Najważniesze informacje gromadzone dzięki temu modułowi to:

  • najczęściej wykorzystywane moduły przez użytkownika
  • moduły przy których najczęściej użytkownik porzuca korzystanie z aplikacji
  • czas spędzony w aplikacji oraz średni czas spędzony w aplikacji
  • najczęściej używane moduły aplikacji

Przykłady wykorzystania

  • Segmentacja użytkowników w zależności od najczęściej wykorzystywanych modułów w aplikacji mobilnej
  • Automatyczna wysyłka e-maila do użytkowników, którzy nie korzystali z aplikacji dłużej niż miesiąc
  • Automatyczne powiadomienia push dla użytkowników, którzy po wejściu w określony moduł nie dokonali oczekiwanego call to action