Travelline

Traveline to funkcjonalność APPmanago która pozwala nam na zbieranie informacji oraz reagowanie na lokalizacje naszych użytkowników. Travelline jest dostępny na karcie każdego kontaktu i prezentuje jego dotychczasowe położenia. Przy użyciu reguł automatyzacji i zdarzenia odwiedził obszar, możemy zdefiniować odpowiedni scenariusz działań w momencie kiedy nasz użytkownik pojawi się w określonym miejscu – np. w pobliżu naszego sklepu. Dzięki travelline:

  • Możemy sprawdzać położenie naszych użytkowników
  • Kierować komunikaty dopasowane do ich obecnej lokalizacji
  • Zapraszać ich ponownie do miejsc które już odwiedzili
  • Reagować na brak pojawienia się użytkowników w konkretnej lokalizacji.