Lifecycle Marketing w Aplikacji Mobilnej

Utrzymuj odpowiednią komunikację na wszystkich etapach cyklu życia użytkownika Twojej aplikacji. Dzięki temu zbudujesz i podtrzymasz relacje z aktualnymi i potencjalnymi odbiorcami. Zarządzanie całym cyklem życia klienta jest bardzo ważne i pozwala uzyskać optymalną monetaryzację każdego pozyskanego kontaktu. Automatyzacja Mobile Marketingu mierzy zaangażowanie użytkowników na każdym etapie ich udziału w aplikacji i odpowiednio się z nimi komunikuje wykorzystując najbardziej odpowiednie kanały.

Dostępne funkcjonalności

  • Monitoring zachowania kontaktów na każdym etapie cyklu
  • Pomiar zaangażowania poszczególnych użytkowników
  • Statystyki najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności

Przykład wykorzystania

  • Wyślij e-mail z instrukcją efektywnego korzystania z aplikacji tuż po jej instalacji
  • Wysyłaj regularnie powiadomienia push do użytkowników okazjonalnie korzystających z aplikacji
  • Automatycznie docieraj do aktywnych użytkowników ze szczegółową ofertą e-mail